VIER HÄNDE MASSAGE

 

TANTRA-MASSAGE „MINI“  OHNE LINGAM / YONI

 

Preis:                   60 Min. /100,- Euro 

 

 

Preis pro  Paar: 60 Min. /200,- Euro

 

 

 

 

 

 

TANTRA-MASSAGE „MINI“  MIT LINGAM / YONI

 

Preis:                   60 Min. /120,- Euro 

 

 

Preis pro  Paar: 60 Min. /240,- Euro

 

 

 

 

TANTRA-MASSAGE „CLASSIC“ MIT LINGAM / YONI

Preis:                   90 Min. /150,- Euro

 

 

 

Preis pro Paar:  90 Min. /300,-Euro

 

 

 

SENSUAL BODY TO BODY MASSAGE MIT LINGAM

 

Preis:

                      

                    40 Min/90,- Euro

 

   

TANTRA-MASSAGE „EXKLUSIV“ 4 HÄNDE MIT  LINGAM

 Preis:

               

  60 Min. /260,- Euro

 

 Preis pro Paar:

  90 Min. /300,- Euro

 

 

BADE-RITUAL

 

Preis:

            20 - 30 Min. / 50,- Euro

               

 

VIER HÄNDE MASSAGE

Preis:

               

                  60 Min. /150,- Euro

 

  

                  90 Min. /200,- Euro