PREISETANTRA-MASSAGE „MINI“  
OHNE LINGAM / YONI

Preis:                   60 Min. /110,- Euro 

Preis pro  Paar:  60 Min. /220,- Euro


TANTRA-MASSAGE „MINI“  
MIT LINGAM / YONI

Preis:                   60 Min. /130,- Euro 

Preis pro  Paar:  60 Min. /260,- Euro


TANTRA-MASSAGE „CLASSIC“ 
MIT LINGAM / YONI

Preis:                   90 Min. /160,- Euro

Preis pro Paar:   90 Min. /320,-Euro


SENSUAL BODY TO BODY 
MASSAGE MIT LINGAM


Preis:                    40 Min/100,- Euro


TANTRA-MASSAGE „EXKLUSIV“ 
4 HÄNDE MIT  LINGAM

 Preis:                  60 Min. /270,- Euro
 
 Preis pro Paar:  90 Min. /320,- Euro


BADE-RITUAL

Preis:            20 - 30 Min. / 60,- Euro

               

VIER HÄNDE MASSAGE

Preis:                 60 Min. /160,- Euro
                           90 Min. /220,- Euro