PREISETANTRA-MASSAGE „MINI“  
OHNE LINGAM / YONI

Preis:                   60 Min. /110,- Euro 

Preis pro  Paar:  60 Min. /220,- Euro


TANTRA-MASSAGE „MINI“  
MIT LINGAM / YONI

Preis:                   60 Min. /130,- Euro 

Preis pro  Paar:  60 Min. /260,- Euro


TANTRA-MASSAGE „CLASSIC“ 
MIT LINGAM / YONI

Preis:                   90 Min. /160,- Euro

Preis pro Paar:   90 Min. /320,-Euro


SENSUAL BODY TO BODY 
MASSAGE MIT LINGAM

Preis:                    40 Min/100,- Euro


TANTRA-MASSAGE „EXKLUSIV“
VIER HÄNDE MIT LINGAM

 Preis: 60 Min. /260,- Euro

 Preis pro Paar: 90 Min. /350,- EuroBADE-RITUAL

Preis:            20 - 30 Min. / 60,- Euro